09/12/09

...DE AUTORIZACIÓNS E PODERES

Hai un par de semanas un alumno de Boiro quedou sen poder ir a unha excursión porque disque esqueceu a autorización na aula e na súa casa non a puideron asinar. Dende logo, parece que moitas ganas de saír do instituto non tiña!
O caso é que unha autorización non deixa de ser un documento non cal se concede permiso a outra persoa para que efectúe ou faga algún trámite: para que retire algo da oficina de Correos, para que nos presente unha determinada documentación, para que vaia a algures, etc.
Todos e todas nós (#nos) podemos facer unha autorización e maila existiren modelos nas oficinas das administracións, institutos e outros organismos o documento que redactemos é tan válido coma eses modelos. Velaquí vai unha mostra:
Don/Dona María Cordeiro Ovella, con DNI 88888888I,
e con domicilio en Punta do Monte s/n, 18888, Crecente
(Pontevedra)
AUTORIZO a:
Don/Dona Hanané Outeiro Viso, con DNI 77777777K,
a recoller na secretaria do IES Pontelousa o documen-
to no cal se acredita que posúo o nivel Celga IV de
Lingua galega.
Crecente, 28 de decembro de 2009
(Sinatura do autorizante)
Normalmente é preciso achegar unha fotocopia DNI do autorizante e identificarse como autorizado.
Ollo! non debemos confundir a autorización cun poder notarial, xa que este último ten valor legal e é delegado por unha persoa física ou xurídica para autorizar ao apoderado a realizar ou executar actos xurídicos ou materiais estipulados no documento público, ben sexa para un trámite específico (por exemplo, compra ou venda dun inmoble) ou ben con carácter xeral.

Ningún comentario: