21/11/08

a), b), c), d), e), f), g), h), i).... NUMERACIÓN ALFABÉTICA

Esta semana na rolda de terminoloxía do Consello da Cultura Galega preguntábase sobre a maneira de facer a numeración alfabética nos textos administrativos e xurídicos galegos, pois temos que pensar que o galego non ten j).
Dende o Parlamento de Galicia, Carlos Díaz Abraia, especialista en Linguaxe administrativa galega (lembrade que é autor xunto con Xermán García Cancela do Manual de linguaxe administrativa) propuña analizar a recente Lei de residuos, que conta con extensas (non *estensas) enumeracións.
Logo de consultala en http://www.xunta.es/Dog/Dog2008.nsf/FichaContenido/49546?OpenDocument, ¿a que conclusión chegamos?
...ALGO DE HISTORIA

Para coñecermos a historia da lingua galega dende as súas orixes podemos coller os flocos de millo e visualizar o vídeo da serie Historias de Galicia da CRTVG, que leva por título Lingua de reis, lingua do pobo. Velaquí a ligazón: http://www.crtvg.es/TVGacarta/?prog=158

19/11/08

NACE UN NOVO TRADUTOR. O OpenTrad

Hai uns días a empresa galega Imaxin Software presentou un tradutor españo/galego/catalán/euskera e viceversa, que se fixo contando coa colaboración das universidades de Vigo e Santiago de Compostela. A utilidade do tradutor aumenta ao podermos traducir textos enteiros e páxinas web en poucos segundo.
Cómpre destacar que é de código aberto, polo tanto poderemos utilizalo de balde, así que mans á obra.
Velaquí a ligazón http://opentrad.imaxin.com/
E TI, ¿DE QUEN VÉS SENDO?


Se tes un apelido galego podes saber en que concellos galegos se localiza e tamén coñecer o número de individuos que o portan. Preme na ligazón da Cartografía dos apelidos galegos: http://servergis.cesga.es/website/apelidos/viewer.asp
Para coñecer a orixe do nome de pía podemos consultar:

De quererdes botar un riso, velaquí este vídeo:

18/11/08


OS NOMES DE LUGAR


madagascar lalín namibia ortigueira chad mondoñedo guiné bissau cambados costa de marfil monforte senegal corcubión burundi mondariz zambia camariñas malí guitiriz camerún a estrada gabón cerdedo etiopía ribadavia níxer negreira mauritania boimorto serra leoa tomiño lesoto becerreá libia a fonsagrada somalia trasmirás kenia arzúa congo xinzo sudán rianxo liberia soutomaior togo forcarei ghana laza zaire melide tanzania mos uganda
santa comba angola vilardevós
alto volta
a lúa ponse saharahui en vigo
hostia en dios cristo en biafra

Antón Reixa, De Historias do Rock and Roll, 1985
¿Ribeira ou *Riveira? ¿Ourense ou *Orense? ¿Tui ou *Túi? ¿*Porriño ou O Porriño? ...
Cando temos dúbidas sobre a denominación oficial dos topónimos galegos podemos consultar o Noméclator oficial de Galicia nesta ligazón: http://www.xunta.es/toponimia
Lembrade que a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística no seu artigo 10 establece:
1. Os topónimos terán como única forma oficial a galega.
2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo Concello correspondente.
3. Estas denominacións son as legais a tódolos efectos e a rotulación terá que concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación pública respectando en tódolos casos as normas internacionais que subscriba o Estado.


Para coñecermos algúns topónimos e xentilicios podemos consultar o derradeiro tema do libro Lexico 2 de Proxecto Artello. Podedes descargalo en pdf en http://www.xunta.es/linguagalega/arquivos/Lexico2-Galicia.pdf

16/11/08

A LRX-PAC ¡UNHA CAIXA DE SORPRESAS!

Xa sabemos que o tipo de documento de constancia denominado certificado só pode ser asinado polos secretarios dos organismos, pero ¿en que disposición legal se recolle isto?

Pois velaquí temos o artigo 25 da Lei 30/1992, que recolle no punto 3.e) que é tarefa do secretario, entre outras funcións, "expedir certificacións das consultas, dictames e acordos aprobados".

Outro texto legal en que tamén se recolle isto é a Orde da Presidencia do Goberno do 31 de decembro de 1958 (BOE, do 6 de xaneiro de 1959).

Entón, quen non sexa secretario ¿que tipo de documento debe facer para dar fe dalgún feito?