29/11/08

AMÁLGAMA LITERARIA-XURÍDICA DA CIDADE DE OURENSE (¡reparade no uso do guión!)

A literatura está moi vencellada á cidade de Ourense (lembrade as reunións dos homes do Cenáculo ourensá) e non podemos perder a oportunidade de citar unha das obras máis destacadas da literatura galega: A Esmorga, da autoría de Eduardo Blanco Amor.

Ademais, establécese un gran vínculo entre a obra e os textos xurídico-administrativos, dado que a obra comeza cun proceso xudicial que se vai prolongar ao longo do texto. Velaquí un anaco para que leades (p./páx. 40):“[...] A casupa onde vive a Raxada, desque se foi da casa da Monfortina por mor do .pequecho, quedáralle dos pais cunhas leiras darredor, que vendeu cando se puso ó trato. Está máis aló de Mariñamansa, así que eu tiña que saír con noite pra estaré as sete da maña en Ervedelo que é, como vostede me enseña, por onde veñen as obras da carreteira, que eu traballo alí, a par da ponte que están erguendo a todo bulir pra que poida pasar o diputado, que disque vén o mes que vén, co gallo das eleiciós [...]” .
...CONTINÚAN OS VOCABULARIOS

Todos e todas aqueles e aquelas que teñades que manexar vocabulario pertencente aos ámbitos da educación, do urbanismo, da alimentación, das diversas especies e de internet podedes consultar:

-Glosario multilingüe de orientación profesional e escolar: http://www.usc.es/snl/term/Vocabularios/orient-escolar.pdf
-Diccionario de pedagoxía: http://www.edu.xunta.es/diccionarios/p/index.html

-Glosario de urbanismo: http://galego.org/vocabularios/urbanismo.html

-Glosario do viño: http://www.terrasgauda.com/gal/diccionario/dica.html
-Glosario de gastronomia: http://vello.vieiros.com/pacofeixo/glosario.html

-Diccionario multilingüe de especies mariñas: http://www.masmar.com/especies
-Glosario multilingüe de mamíferos e aves:http://www.informatika.bf.uni-lj.si/magus-romance2.html
-Léxico do medio: http://www.linmiter.net/lexique/gal_ambiental.html

-Léxico panlatino de Internet: http://www.usc.es/snl/term/Vocabularios/internet-conxunto.pdf

28/11/08

Nace o VOCABULARIO DE MORFOLOXÍA, ANATOMÍA E CITOLOXÍA VETERINARIA

Antonte presentouse no Campus de Lugo un novo vocabulario que recolle léxico relativo aos animais. Esta en pdf e velaquí a ligazón: http://www.usc.es/snl/term/Vocabularios/morf-veterinaria.pdf

¡A gozar (e non *disfrutar) del!

26/11/08

¿U-LOS MANUAIS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS?

Como disque non hai nada baixo o sol, se premedes nas seguintes ligazóns podedes descargar diversos manuais de documentos administrativos:

a) Un dos nosos textos de traballo, Manual básico de documentación administrativa: http://www.avogacia.org/w3/IMG/pdf/Manual_doc_administrativos.pdf

b) O recente Manual de documentos administrativos da Universidade da Coruña: http://es.calameo.com/read/0000024288a18d47f5ba8
http://www.udc.es/snl/documentospdf/manual_doc_udc.pdf¿QUE É *REPLANTEO ou RELINGA? ¿COMO SE DI EN GALEGO *GROSELLERO ROJO OU *REGALIZ? .... E MOITO MÁIS

Velaquí dúas voces que pertencen ao ámbito da construción, pero ¿cando temos que consultar vocabulario deste ámbito a onde podemos recorrer? Pois... se premedes nas seguintes ligazóns teredes o problema solucionado:
a) Dicionario galego de construción naval (galego-español-inglés-portugués): http://dicionarionavalgalego.ingenierosnavales.com/
b) Dicionario visual da contrución: http://dicionario.coag.es/index.php
Para os afeccionados (e non *aficcionados) ás diversas prantas van estes Termos esenciais de botánica (galego-español-inglés): http://www.usc.es/snl/term/Vocabularios/t-botanica.pdf
E... para aqueles e aquelas aos cales lles guste a comunicación ímoslle recomendar o Dicionario galego de Televisión: http://www.cirp.es/pub/docs/cite/dicTV.pdf
... E SOBRE O LÉXICO XERAL
Nesta ligazón podedes descargar en pdf o libro Léxico 1 de Proxecto Artello: http://www.xunta.es/linguagalega/arquivos/Lexico1-Galicia.pdf

25/11/08

AS ABREVIATURAS

Temos que ter en conta que cando empregamos abreviaturas debemos utilizalas correctamente, pero ¿onde podemos atopar listaxes de abreviaturas, símbolos, siglas e acrónimos? Aquí (e non *eiquí) está a solución:
No Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da Universidade de Santiago de Compostela propoñen: http://www.usc.es/~snlus/asesora/fundamentos/criterios/abreviacion/index.htm
No SNL da Universidade da Coruña ofrece as seguintes listaxes:
http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Criterios_lingua.pdf