03/01/09

...E PARA FACERMOS (infinitivo conxugado) MEMORIA...

a) Non esquezades que as palabras derivadas da forma latina SCRIPTU(M) en galego perden o -p-: inscrición, descrición, adscrición, subscrición, etc.
b) En galego *ubicar e derivados son castelanismos, polo tanto debemos utilizar: situar, localizar...
c) Aportar en galego é sinónimo de chegar a porto unha embarcación, así que no canto de *aportar un documento debemos escribir achegar un documento.
d) *Cincoenta é incorrecto, a forma correcta é cincuenta.
e) *Derribo e *pago son castelanismos, deben ser substituídos por derrubamento e pagamento.
f) *Según é un castelanismo e a forma galega estándar é segundo.
g) No olvidedes poñerlle o artigo ao adxectivo dito, dita: *Que dito proxecto... debe ser substituído por Que o dito proxecto...
h) *infraestructuras, *construcción e *estructuras, entre outras palabras, en galego reducen o grupo culto: infraestruturas, construción, estruturas.
i) A locución do castelán *a los efectos en galego é para os efectos.
j) Non vos acordades!, os cargos en galego grafámolos sempre con minúscula: o xefe, o director, o subalterno...
k) *Lei 30/2007 de 30 de outubro de Contratos do Sector Público ten que ser corrixida por Lei 30/2007 do 30 de outubro de contratos do sector público
l) Non esquezades evitar o galicismo formado por un substantivo+a+infinitivo: *contía a reintegrar ou *cantidade a reintegrar deben ser substituídas por contía que hai que reintegrar/que se vai reintegrar, cantidade que hai que reintegrar, que se vai reintegrar...
EMPEZAMOS O 2009!

Como xa estamos nun novo ano e non debemos deixar de aprender (# enseñar) cousas, velaquí un manual editado polo Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña.
Trátase da Síntese gramatical, elaborada por Xesús Mosquera e Sara Pino, que recolle de xeito claro e ameno os contidos da gramática da lingua galega. Publicada no ano 2008 é moi apta para todos os públicos: http://www.udc.es/snl/documentospdf/Sintese_gramatical.pdf
Unha ferramenta que solucionará moitas das dúbidas que nos xorden acotío.