05/11/12

PALABRAS REMATADAS EN -SE E -ITE/-TE: CRISE, OTITE, GASTROENTERITE...

As palabras cultas procedentes do grego e rematadas en -sis en galego presentan a terminación -se: a análise, a crise, a diocese, a esclerose, a éxtase, a metamorfose, a paréntese, a perífrase, a tese etc. Con todo, non pertencen a este grupo o chasis e o oasis.

Do mesmo xeito, as palabras que no grego tiñan a terminación -itis e -tis teñen en galego a terminación -ite/-te: a apendicite, a bronquite, a diabete, a gastroenterite, a gastrite, a otite etc; pero exclúese desta relación gratis.

Todos os substantivos incluídos nestes dous  grupos teñen xénero feminino e, polo tanto, cómpre lembrar que terminacións en -*i/-*is/-*iti/*-itis ou*-ti/*-tis en palabras de orixe grega en -sis/-itis/-tis son incorrectas en galego: *crisi/*crisis, *otiti/*otitis, *gastroenteriti/*gastroenteritis...

Para non esquecermos isto, velaquí a ligazón ao novo anuncio de Gadis titulado "Sairemos como galegos!", onde se utiliza o substantivo crise coa terminación correcta -se.


Miniatura