25/10/12

OS CURSOS EN LIÑA DE LINGUAXES ESPECÍFICAS

Recentemente a Secretaría Xeral de Política Lingüística acaba de poñer na rede ao dispor de todos dous cursos de linguaxes específicas:

a) O curso medio de linguaxe administrativa e,
b) O curso medio de linguaxe xurídica.

Estes cursos permiten a autoaprendizaxe nos niveis medios de linguaxe xurídica e administrativa, xa que recollen materiais gramaticais, léxicos, sintácticos, documentación administrativa, lexislación, referencias bibliográficas, videoteca etc. o que vos vai permitir achegarvos á lingua destes ámbitos ou repasar e actualizar contidos xa estudados.