02/11/08

DE EXCELENTÍSIMOS, ILUSTRES E MAGNÍFICOS

¿Quen non desexou algunha vez ser tratado de ilustre, excelente e mesmo magnífico? ¡Mágoa!, pois todos e todas sabemos que estes tratamentos van vinculados ao cargo que ocupamos.

Actualmente abonda con tratarmos por igual a uns e a outros, sempre empregando o tratamento de señor (Sr.) ou señora (Sra.), segundo se recolle na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega. Velaquí a ligazón: http://www.accioncosteira.es/archivos/Lei%20de%20Transparencia.pdf

Con todo, se queremos referirnos a un coronel da Administración militar ou a un cóengo da Administración eclesiástica ¿que tratamento lle deberiamos dar? A solución atopámola premendo aquí: http://www.usc.es/snl/asesora/fundamentos/criterios/tratamentopersoal/cargo.htm

Ningún comentario: