23/12/19

O APÓSTROFO

O apóstrofo é un signo ortográfico que marca a elisión dunha ou máis vogais nunha palabra. É moi frecuente o seu uso en linguas coma o italiano, o francés, o inglés e o catalán; amais, no galego tamén podemos empregar este signo ortográfico nos seguintes casos:

a) Para reproducir tal cal a prosodia do galego oral ou dialectal. Por exemplo, na adiviña: Catro na cama, / catro na lama, / dous parafusos / e un que ll azana.
b) Para os títulos das obras ou cabeceiras de publicacións, só cando o artigo inicial vai precedido das preposicións de ou en: Leuno n A Nosa Terra, Estou estudando os personaxes d Os dous de sempre, pero nunca Quedou durmido *c Os Eoas nas mans.

Cando empregamos os procesadores de texto debemos ter conta e non confundir a tipografía do apóstrofo [’] coa do acento agudo [´], pois son signos diferentes.


Ningún comentario: