09/05/21

PORQUE, POR QUE OU PORQUÉ?

Esta entrada está destinada a coñecermos os usos de porque, por que e por qué. Para facermos un uso adecuado cómpre saber que:

Porque: pode ser a) unha conxunción causal 'por causa de': Non irei ao espectáculo porque teño moito traballo; b) conxunción final 'para que': Vén a Galicia porque adora nosa paisaxe e cultura e c) conxunción concesiva 'aínda que': Porque ti o digas, non vou levar o paraugas á rúa.  

Por que: pode ser a) a unión da preposición por + pronome relativo que: A ordenanza por que nos rexemos neste concello poden solicitala en versión electrónica; b) preposición por + pronome interrogativo que: Non sei por que non te atopei.

Finalmente, por qué é un substantivo que expresa 'causa, motivo': Gustaríame saber o por qué da túa ausencia.

Agora só nos falta poñer en práctica estas indicacións!

Ningún comentario: