16/11/08

A LRX-PAC ¡UNHA CAIXA DE SORPRESAS!

Xa sabemos que o tipo de documento de constancia denominado certificado só pode ser asinado polos secretarios dos organismos, pero ¿en que disposición legal se recolle isto?

Pois velaquí temos o artigo 25 da Lei 30/1992, que recolle no punto 3.e) que é tarefa do secretario, entre outras funcións, "expedir certificacións das consultas, dictames e acordos aprobados".

Outro texto legal en que tamén se recolle isto é a Orde da Presidencia do Goberno do 31 de decembro de 1958 (BOE, do 6 de xaneiro de 1959).

Entón, quen non sexa secretario ¿que tipo de documento debe facer para dar fe dalgún feito?

Ningún comentario: