06/11/08

SOBRE IMAXES CORPORATIVAS E IDENTIDADE

Cada vez é máis frecuente que os organismos, institucións e empresas conten cun manual de imaxe corporativa ou de identidade no cal se da conta do seu logotipo, das cores en que debe ser impreso, do tipo de letra que o debe acompañar, dos tamaños posibles dos logos, dos requisitos das publicacións, etc.

Como todos e todas sabedes, a Xunta de Galicia posúe un Manual básico de identidade corporativa, que podedes descargar nesta ligazón: http://www.xunta.es/identidade-corporativa/pax/pax04.htm

Ningún comentario: