14/10/12

SOBRE MANUAIS DE ESTILO

Dende hai algún tempo quería dedicar unha entrada do blog a dous manuais de estilo. Un deles é o Manual de estilo do Diario Oficial de Galicia e outras publicacións institucionais (2012) que recolle as pautas de estilo lingüístico que deben seguir os textos administrativos redactados e/ou traducidos non só para o DOG, senón tamén para outras publicacións procedentes da Xunta de Galicia. O outro, de 2007, é o Libro de estilo do Concello de Santiago, que xurdiu para dar resposta ás dúbidas cotiás coas que se atopan os traballadores desde concello e buscar un uso da lingua galega correcto e de calidade na súa documentación. Ademais, a campaña Saborea o galego! levada a cabo polo concello puxo á disposición de todos os interesados uns modelos de documentos administrativos e algúns xurídicos que se poden descargar en formato .pdf.

Lembrade que nun manual deste tipo a ortografía e  a gramática trátanse parcialmente e préstaselle especial atención a outras cuestións propias dos documentos administrativos e xurídicos como: os tratamentos protocolarios, o uso das maiúsculas e minúsculas, a escrita dos números, a toponimia, as locucións propias do ámbito, as construcións sintácticas e morfolóxicas cuxo uso presenta máis erros, as abreviaturas, siglas etc.

Quen se anima a saborear estas recomendacións?

Ningún comentario: