01/05/13

ENTRE TERMOS ECONÓMICOS!

Dende hai un tempo os termos económicos están moi presentes en conversas, tertulias e debates, pero ¿utilízase o léxico correcto e preciso? 

Para que todos e todas poidades utilizar un idioma de calidade no ámbito económico e comercial, velaquí vos quedan estas ligazóns a algúns vocabularios e glosarios que vos poden ser de utilidade:

1 Administración da Seguridade Social (2006): Glosario de termos da Seguridade Social.
2 Cabaleiro Carro, X. (coord.) (2008): Dicionario ilustrado do comercio. [Lugo]: Federación Galega de Comercio.
3 Giménez Fernández, E. L. et alii (2005): Vocabulario de economía. Vigo: Universidade de Vigo-Servizo de Publicacións.
4 Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2008): Vocabulario multilingüe de economía -inglés, castelán, catalán, galego, vasco.
5 Pérez Vázquez, L., P. Precedo Estraviz; N. Seoane Bouzas (2005): Profesionaliza a túa lingua: económicas e empresariais. A Coruña: Universidade da Coruña. 
6 Recursos galego.org: Vocabulario de comunicación comercial
7 Servizo de Normalización Lingüística da USC (2007): Termos esenciais de nova economía.
8 Servizo de Normalización Lingüística da USC (2008): Termos esenciais de contabilidade.
9 Servizo de Normalización Lingüística da USC (2009): Termos esenciais de matemáticas para a economía e a empresa
10 VV. AA. (2006): Barcelona : Neologismes econòmics en les llengües romàniques a través de la premsa. Rede Panlatina de Terminoloxía / Institut Universitaria de Lingüística Aplicada.

Agora falar de economía é máis fácil, non si?Ningún comentario: