07/01/14

O ATLAS MUNDIAL GALEGO ONLINE

Comezamos o ano presentando unha ferramenta ben interesante, o Atlas Mundial Galego Online, que malia ser aínda unha versión provisional pode sacarnos dalgunhas dúbidas que nos vaian xurdindo en canto aos exónimos (é dicir, nomes de lugar expresados nunha lingua diferente á lingua autóctona do dito lugar).


Trátase dun proxecto levado a cabo polo Servizo de Normalización Lingüística da CRTVG, cuxo obxectivo é a "estandarización dos nomes xeográficos en galego" e a través da súa páxina web pódese: a) facer buscas por topónimos, b) ver os criterios de uso de exónimos en galego, c) consultar os Atlas de países e capitais do mundo, d) consultar nunha versión galega o Glosario de Terminoloxía Toponímica do Grupo de Expertos en Nomes Xeográficos da ONU e e) nun futuro, tamén se ofrecerán as táboas de transcrición ao galego de alfabetos non latinos.

Polo momento, ao desprazármonos polo mapa e clicar, podemos obter de cada exónimo: a) o TOPÓNIMO (a forma proposta para o galego); b) o NOME OFICIAL (o nome oficial en lingua galega); c) OUTROS NOMES (outras formas galegas existentes); d) a ETIMOLOXÍA (orixe da voz); e) o XENTILICIO (o nome dos habitantes dese territorio); f) a CAPITAL (no caso dos países); g) a LINGUA ORIXINAL (a lingua ou linguas faladas no territorio); h) a(s) LINGUA(S) (información sobre a lingua ou linguas, oficiais ou non, faladas no territorio); i) o TOPÓNIMO NOUTRAS LINGUAS (en castelán, portugués, francés, italiano, catalán, inglés e alemán) e j) as NOTAS (de ser preciso, achéganse indicacións históricas, fonéticas, etc. sobre o toponimo estudado).


Parabéns por este traballo e esperamos ansiosamente a versión definitiva! :-)

Ningún comentario: